ဘာသာရေး သာသနာရေး ဓမ္မ တေးများ – ၁၆။ စိုးစန္ဒာထွန်း ၏ ကြည်နူးဘွယ် ( နံနက်ခင်း တေးများ )

youtube.com/watch

ဘာသာရေး သာသနာရေး ဓမ္မ တေးများ – ၁၆ ။ စိုးစန္ဒာထွန်း ၏ ကြည်နူးဘွယ် ( နံနက်ခင်း တေးများ )