မြန်မာသံစဉ်ဘဝရေးရာသီချင်း ကောင်းများ စုစည်း မှု

ဟောင်းပေမဲ့ ကောင်းနေဆဲ မြန်မာ သံစဉ် သီချင်း ကောင်းများ ။

ဘယ် အချိန် နား ထောင် ထောင် 

ကြိုက် တဲ့ မြန်မာသံစဉ် ရေဒီယို သီချင်းကောင်းများ ကို 

ပြန်လည် စုဆောင်း ဖေါ်ပါ လိုက် သည်။

၁။ ဂီတာကိုသာစိန် ၊ရေဒီယို သီချင်းစီးရီး ၊ မေတ္တာ ဇရာမရှိ နှင့် ဘဝ သီချင်း ၉ ပုဒ် ။