ဘာသာရေး သာသနာရေး ဓမ္မ ပူဇာ တေးများ ( ၁၈ ) ။ ဓမ္မပူဇာ တေးများစုစည်းမှု

youtube.com/watch

၁။ တေ ဘုမ္မာ ရှင်းတမ်း ၊ မောင်မောင်ကြီး၊ဝင်တင်မြ ၊ ရီရီသန့် ၊

https://youtu.be/VXCFOYI3fNQ /

၂ ။ ဒိဌေ ဒိဌ မတ္တံ ဓမ္မပူဇာ တေး ၊ ရီရီသန့်

တေးရေး ဤန္ဒာ ဆွေ ၊ ရီရီသန့် သီဆိုပူ ဇော် သည်.

၃ ။ ဒီဌိအမှန် ရုပ်နှင့် နာမ် / တိုနီသစ်လွင် နှင့် စိမ်းလဲံလဲ့

https://youtu.be/HlVPeFfMqcs

၄။ မေတ္တာ ဆောင်ပုဒ် / ကိုင်ဇာ

၅။ နမောနမော / သန်းမြတ်စိုး

၆။ သီတင်းကျွတ် ပြီလေ / မြန်မာ့ အသံ အဖွဲ့