ဘာသာရေး သာသနာရေး ဓမ္မ တေးများ – ၁၇ ။ ကြည်နူးဘွယ် မင်္ဂလာရှိသော ဓမ္မ တေးများ ( စုစည်းမှု )

youtube.com/watch

ဘာသာရေး သာသနာရေး ဓမ္မ တေးများ – ၁၇ ။ ကြည်နူးဘွယ် မင်္ဂလာရှိသော ဓမ္မ တေးများ ( စုစည်းမှု )

နံနက် ခင်းတိုင်းဖွင့် ဓမ္မတေးများ