မြန်မာသံစဉ် သီချင်းကောင်းများ ။ သုမောင်။ ပန်းဦးပန်မဲ့သူ ၊ မောင်ကိုကို၏ ဂီတနန္ဒဝန်