ဘာသာရေး သာသနာရေး ဓမ္မ တေးများ – ၂ (က) ။ တေဘုမ္မာ ရှင်းတမ်းနှင့်ဇာတိ အာ ဏာ ရှင်းတမ်း မြန်မာ သီချင်းကြီး တေဘုမ္မာ သီချင်း ကိုဆိုပြ တဲ့ နိုင်ငံခြားသူ အမျိုးသမီး

၁။ ဂျပန် အမျိုးသမီး တစ်ဦး သီ ဆိုထားတဲ့

တေးဘုမ္မာသီချင်း စာသား များ ၊

ဆို- ယူရီ တာကာ ဟာ ရှီ

တီး – စိန် ဗိုဘ် တင့်

တေး ရေး – ကျိုက်လတ် ဦးပြုံးချို

fb.watch/haI5J5FeUy/

၂။ မြန်မာ အဆိုတော်ကြီးများသီဆိုထားတဲ့

တေ ဘုမ္မာ ရှင်းတမ်း ၊

( မောင်မောင်ကြီး၊ ဝင်တင်မြ ၊ ရီရီသန့်)

၃။ ဒေါ် မာမာအေး ရဲ့ တေဘုမ္မာ