ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်းကာလ ဂျပန်ခေတ်က မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်

www.facebook.com/thawzinag1/videos/361829605601665/