Lower Burma Paddy-land Development Projects in Ayeyarwady Delta of Myanmar. အောက်မြန်မာ ပြည် စပါး စိုက် ပျိုး မှု ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက် ရေး စီမဲကိန်းများ ၏ အနာဂတ် နှင့် သခွ တ် ချောင်းနှင့် ဆက်စပ်ဒေသများ အတွက်အနာဂတ် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက် ရေး လုပ်ငန်းများ။

မှတ်ဖွယ် မှတ်ရာ
ဆည်မြောင်းရေးရာ
စာပဒေသာ ( ၂၉ )

Lower Burma Paddy-land Development Projects in Ayeyarwady Delta of Myanmar

အောက်မြန်မာ ပြည် စပါး စိုက် ပျိုး မှု ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက် ရေး စီမဲကိန်းများ၏ အနာဂတ် နှင့်

သခွ တ် 8ေ ချ ာင်းနှင့် ဆက်စပ်ဒေသများ အတွက်
အနာဂတ် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက် ရေး လုပ်ငန်းများ။

နောက် ခံသမိုင်း ။

စပါးစီမံကိန်း (၁) နှင့် (၂)

ဆည် ေ မြာင်း ဦးစီးဌာနသည် ၁၉၇၇ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၀ ခုနှစ် များအတွင်း ကမ္ဘာ့ ဘဏ် ၏ အထောက်အပံ့ အကူအညီဖြင့်အောက်မြန်မာ ပြည် စပါး စိုက် ပျိုး မှု ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက် ရေး စီမံကိန်း ( Lower Burma Paddy-land Development Projects, Phase 1 and 2 ) စပါးစီမံကိန်း အပိုင်း ၁ နှင့် ၂ တို့ကို တည်ဆောက် ကောင်အထည်ဖေါ် ခဲ့ပါတယ်.။ ဧ ရာ ဝတီ မြစ် ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ တွင် အောက်ဘက် ပင်လယ်ရေငန်ပိုင်း နှင့် မြစ် ဝ ကျွန်း ပေါ် အလယ် ပိုင်း ဒေသများတွင် ကျွန်းပတ်တာများ ၊ရေနုတ် ေ မြ ာင်းမျ ား ၊ရေတံခါးများ တည်ဆောက် ခါ ၊ ဒေသအလိုက် စပါးစိုက် လယ် ေ မြများတွင်ရေမ ကြီးစေ ရေး၊ ပင်လ ယ် ရေငန် မဝင် ရေး စသည့် ေ မြ နိမ့် ပိုင်း ရေစီမံမှု အလုပ်များကိုလုပ် ဆောင်ခါ၊ စပါးစိုက် ပျိုးမှု ပိုမို ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင် ရေး အတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၊ စပါးစိုက်လယ် ေ မြ ဧကပေါ င်း ၂သိန်းခန့် အတွက် ယ နေ့တိုင် အကျိုးပြုလျက်ရှိ နေပါသည် ။

စပါးစီမံကိန်း (၃)

စပါးစီမံကိန်း များ၏အောင်မြင်မှု ရလဒ်များ အရ ၊ ကမ္ဘာ့စာနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ ( FAO )သည် ၁၉၈၂နှင့် ၁၉၈၃ ခုနှစ်များတွင် အောက်မြန်မာ ပြည် စပါး စိုက် ပျိုး မှု ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက် ရေး စီမဲကိန်း ( Lower Burma Paddy-land Development Projects, Phase 3 ) စပါးစီမံကိန်း အပိုင်း၃ ကိုပဏာမ စီမံချက်ရေး ဆွဲ ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းဒေသမှာ တွံ တေး၊ဒလ၊ ကော့မှူး ၊ကွမ်းခြံကုန်း မြို့ နယ် များ ပါဝင် သော ၊အဓီရေနုတ် နိုင်မည့် သခွတ် ေ ချာင်းဘေး ဝဲ /ယာ ဆက်စပ်နေ သောလယ် ေ မြများ ဖြစ်ခါ စု စုပေါင်း ဧရိယာ ဧကပေါင်း ၂ သိန်း နီးပါးခန့်အတွက် အကျိုးပြုနိုင်ရန် စီမံလျာထားခဲ့ပါသည် ။

အ​ေ ကြာင်း အမျိုးမျိုး​ေ ကြာင့် နိုင်ငံတကာ အကူအညီ ဖြင့် မဆောင်ရွက် နိုင် ခဲ့ သော်လည်းဆည် ေ မြာင်းဦး စီးဌာန သည် မိမိအစီ အစဉ်ဖြ င့် နိုင် သရေွ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။

ရန်ကုန်တိုင်း ကွမ်းခြံကုန်း ၊ကော့မှူးမြို့ နယ် အတွင်း မှာ သခွတ် ေ ချာ င်း နဲ့ ဆ က် စပ်နေ တဲ့ဒေ သ ေ တွ အတွက် အဓိ က စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဆန် စပါး စိုက် ပျိုးထုတ်လုပ်​ေ ရး အတွက် လိုအပ်တဲ့ရေစီမံ မှု လုပ်ငန်း မျိ ုးစံုကို ဆည် ေ မြ ာင်း ဦးစီး ဌာန ရေ အင်ဂျင် နီယာ ပညာ ရှင် ေ တွ ကခေတ်အဆက်ဆက် မှာ လုပ် ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ် ။

အထူးသဖြင့် စပါးစို က် လယ် ယာ ေ မြ ေ တွရေ မ ကြီးအောင်နဲ့ ၊ ပင်လယ်ရေငန် မဝင်အောင် ရေငန်တား တာတမံွေ တွ ကို ပထဦး စွာ, တည်ဆောက်ခဲ့ ကြတယ် ။လယ် ေ တွထဲမှာ ရေမ ကြီး အောင် ၊ရေထုတ် ၊ရေ နုတ်ကောင်းအောင်၊ ရေနုတ် ေ မြာ င်းေ တွ ဖေါက် ခဲ့ ကြ တယ် ။နောင်မှာရေ ေ မြာ င်း ေ တွ ထဲမှာရေချိ ု ပါ ထိန်းသိမ်း သို ေ လှာင် ထား နို င် ရအောင် ပင်လယ် ဒီရေ အတက် အကျ အား ကို အသုံး ချပြီး ဒီဇယ်ဆီ၊ လျှပ် စစ် ပါဝါ ွေတွ မသုံး ရတဲ့ ရေထုတ် ၊ ရေ သွ င်း ၊ရေ ထိန်း ထားနိုင်မဲ့၊ ဘက် စုံ သုံးရေ တံခါး ကြီး ေ တွကို တီထွင် ကြံဆပုံစံထုတ် တည်ဆောက် တပ်ဆင် ခဲ့ကြပါတယ် ။ နိုင်ငံတကာမှာ သွားလာ လည်ပတ် လေ့လာ သိရှိရ လောက် ပုံစံတူရေတံခါး ဒီ ဇိုင်းများ မ​ေ တွ့ မိပါ ။

ပင် လယ်ရေင န် အတက်အကျ ရှိ နေတဲ့ ပင်လယ် ကမ်း ရိုး တန်းနဲ့ သခွတ် ေ ချာင်း ကြားမှာ ရှိတဲ့ မု တ် ကျွန်း ပတ်လည် မှာ ပင်လယ် ေ ရငန် တာ း ဘို ့ ေ ရှးအခါက မုတ် ကျွန်းတာ ကို တည်ဆောက် ခဲ့ တယ် ။
နောင်မှာ သခွတ် ေ ချာင်း နဲ့ ကော့ မှူး ကွမ်း ခြံ ကုန်း ဆက်သွယ် ရေး ကားလမ်း ကြ ား မှာ ရှိတဲ့ စပါး စိုက် လယ်မြေ ေွတွ အတွက်ရေထုတ် ရေထိန်းရေ ေမြာင်း ကွန် ယ က် စနစ် မျာ း နှင့်အတူသင့် ေ လျာ် ရာ ရေ နုတ် ေ မြာ င်း များထိပ် တွင်ရေနုတ် ေ၇ထိန်းရေသွင်းရေ တံ ခါး များကို ဆက်လက် တည်ဆောက် ခဲ့ ကြ ပါ တယ် ။

တိုင်းနိုင်ငံကြီး ငြိမ်းအေးနေစဉ် ၊ပြည်ပ အဆဉ်အသွယ် အကူ ညီများပြနိလည်ဝင်လာချိန် ၊ နိုင်ငံ တကာ ပညာရှင်များ စတင် ဝင် လာချိန် အစော ပိုင်းကာလ၊ ဒီမိုကရေစီ လမ်းစဉ်သို့ စတင် ဦး လှည့်နေချိန် မှာ နယ်သာလန် နိုင်ငံ အင်ဂျင် နီယာ ေ တွကို စပါးစီမံကိန်း (၃) ဒေသ ကတ ည် ဆောက်ပြီး ကွမ်းခြံကုန်းရေတံခါး။ ကို ကျွန်တော် လိုက်ပြခဲ့ ဘူးတယ် ။

နဘ်သာလန်ကမြစ်ဝကျွန်းပေါ် ရေပညာရှင် အင်ဂျင်နီယာတွေကို ရန်ကုန်မှ ပုသိမ် ၊ ပုသိမ်မှဖျာပုံ ၊ ဖျာပုံမှ ကွမ်းခြံကုန်းကော့မှူးကိုဖြတ်ခါ ရန် ကုန် ပြန် နိုင်မည့် တစ်၇က်တာ ခရီး စဉ် ကို ကျွန်တော်ဆွဲပြီး စီစဉ် ခေါ် သွား ခဲ့တယ် ။ လမ်းတစ် ေ လျာက် မှာ တွေ့ရတဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် အလုပ်တွေပြသွားတယ်။ .ညောင်တုန်း ကျွန်းက ဆည် ေ မြာင်း အလုပ်တွေရှင်း ပြခဲ့တယ် ။.လမ်းမှာ ဖျာ ပုံ မှာခေတ္တတစ်ထောက် နား စဉ် မှာ စပါးစီမံကိန်း( ၃) အကြောင်းကို ကျွ န် တော် ရှင်းပြ ခဲ့ တယ်. ။ အပြန် လမ်း မှာ ကွမ်းခြံကုန်းရေတံ ခါး ကိုဆင်း ပြခဲ့တယ် . ။ စို က်ပျိုး ရေး ခရိုင် မနေဂျာ ဦး အောင်ဆန်း နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ၂ဦး တို င် ပင်ပြီး ကော့မှူးဘက်ကရေ နက်ကွင်း ေတွ ၊( သူ့ ဆောင်းပါးအရဒယ်အိုး ကြီး ၄ လုံး) ရေနက် ကွင်း ေ တွ ထဲက ရေ ေ တွ လျော့သွား အောင် ၊ တိုး မြစ် ဘက် ကို ပင်မမြောင်း ကြီး တစ်ခု ဖေါက် ခဲ့ကြတယ် ။နောင် မှာ ေ မြာင်းထိပ် မှာ ေ၇သွင်း ရေထုတ်ရေ ချို ထိန်း နိုင်တဲ့ ကွမ်းခြံကုန်း ရေတံခါးကြီးကို ဆ ည် ေ မြာင်းက ဆက်လက် တည် ဆောက် ခဲ့ကြပါတယ်။ ။

သခွ တ် ေ ချ ာင်းနှင့် ဆက်စပ်ဒေသများ အတွက်
အနာဂတ် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက် ရေး လုပ်ငန်းများ။

သခွတ် ေ ချာင်းမှာယ နေ့ ထိ တိုင် မူလ အ တိုင်း ​ေ ချာင်း ထိပ်၂ ဖက်မှာ ပွ င့် မြဲ ပွင့် နေသဖြ င့် ပင်လယ်ရေငန်နှင့် နုန်းများ ဝင် ထွ က်နေမြဲ ဖြ စ်ရာ ၊ေ ချာင်းဘေးဝဲ ယာရှိ ဆက်စပ် လယ် ေ မြ များ မှာ စပါး အထွက် နှုန်းကို သိသိသာသာ ထိခိုက်စေ ပါ တယ် ။

သို့ ဖြစ်ပါ၍ စပါးစီမံကိန်း (၃) ဒေသ ကြီး တစ်ခုလုံးကောင်းစွာ အကျိုး ဖြစ်ထွန်း နိုင်ရေးအတွက် ၊ကွင်းတစ်ခု လုံးအတွက် အဓိက မူလ သဘာဝရေနုတ် ေ ချာ င်း ကြီးဖြစ်နေ သော သခွတ် ေ ချာင်း ကို ပြန်လည် အသုံး ချခါ ၊ ရန် ကုန် မြစ်မှ အဝင်တွင် ေ ချာင်းမ ကောသေးသည့် သခွ တ် ေ ချာ င်း ၏ သင့် ေ လျာ် ရာနေရာ တွင်ရေငန် နှင့် နုန်း တားနိုင်မည့် အပြင်၊ ရန် ကုန် မြစ် ထဲသို့ရေ ထုတ် မည့် ပင် မရေထုတ် ၊ရေ ထိန်းရေတံခါး ကြီး ကို ၄င်း ၊တိုး မြစ် သို့ အထွက်တွင် ​ေချာင်းမ ကောသေးသည့် ေ ရှး ယခင်က ပုသိမ် ေ ချာင်း ခေါ် သခွတ် ေ ချာင်း ထိပ် သင့် ေ လျာ် ရာနေ ရာတွင် တိုးမြစ်သို့ ရေထုတ် နိုင် ပြီး တိုးမြစ်မှရေ ချို များ ပြန်သွင်းခါရေ ချိုသိုှေလှာင် နိုင်မည့် ပင်မ ရေထုတ်၊ ရေသွင်း၊ ရေထိန်းနိုင် မည့်ရေတံခါး ကြီး ကို၄င်း၊ စီမံ တည်ဆောက် ခါ လက်ရှိ ဖြစ်တည်နေသော သခွတ် ေ ချာင်းခေါ် ဝါးဘလောက် သောက် ေ ချာင်းခေါ် ပါတော်မူ ေ ချ ာ င်း အား နိုင်ငံအနာ ဂတ် တွင် ဆန်စပါး ရိက္ခာ တိုးတက် ထုတ်လုပ် နိုင် ရေး၊ နိုင်ငံဖွံ့ရေး တို့ အတွက် ပြန် လည် အသုံးချ ဆောင် ရွက် နိုင်ပါ ေ ကြာင်း အကြံ ပြု တင်ပြ လိုက်ပါသည်။

အနာဂတ် ပင်လယ်ရေပြင် မြင့်တက် လာမှု အတွက်
ကြိုတင်ဆောင် ရွက် ရန် နည်းလမ်း။

To Mitigate Sea Level Rise Impact အနာဂတ် ပင်လယ်ရေပြင် မြင့်တက် လာမှု အတွက် ကြိုတင်ဆောင် ရွက် ရန် လိုအပ် ပါ က၊ နှစ်အလိုက်နှစ်တို နှစ် ရှည် အလိုက် တက်ရောက် လာနိုင် မည့် ပင် လယ်ရေ အ မြင့် ေ ပများအရ၊ မုတ် ကျွန်း အပါ အဝင် စပါးစီမံကိန်း (၃) ဒေသ ပတ်လည် တွင် တည်ဆောက် ထား ပြီး ဖြ စ် သော ရေငန် တား တမံများ ၏ အမြင့်ကို​ေ နာင် မြင့် တက် လာမည့် ပင် လယ် ရေ လွတ် အမြ င့် အတွက် လိုအပ်သလို ချိန်ဆ ၊တိုးမြှင့် တည်ဆောက် ခါ အနာဂတ် ပင်လယ် ရေတက်လာမှုကို အတိုင်းအတာ တစ်ခု အထိ ကာကွယ် နိုင် ပါသေး ေ ကြ ာင်း ဖြ ည့် စွက်ဖေါ် ပြ ပါသည် ။

အေးမြင့် ( ညောင်တုန်း)
၁၅-၄-၂၀၂၃

ရ ည်ညွှန်း (၁)

အေးမြင့် ( ညောင်တုန်း)၏
မှတ်ဖွယ်မှတ်ရာ စာ ပဒေသာ (၄၅ )

သခွ တ် ေ ချ ာင်းနှင့် ဆက်စပ်ဒေသများ အတွက်
အနာဂတ် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက် ရေး လုပ်ငန်းများ။

Aye Myint
16 April 2022 / 2:00 am
( မြန်မာ့ သင်္ကြန် အခါသမယ)

ရ ည်ညွှန်း (၂ )

အေးမြင့် ( ညောင်တုန်း)၏
မှတ်ဖွယ် မှတ်ရာ ဆည်မြောင်းရေးရာ
စာပဒေသာ ( ၂၈ )

မြန်မာ့မြေပေါ်က မြစ်များချောင်းများ
နှင့်
အချို့မြစ်များ ဘာကြောင့် ကောသွားရသလဲ

ရည်ညွှန်းစာ (၁)

မှတ်ဖွယ် မှတ်ရာ
စာပဒေသာ ( ၄၅ )

Lower Burma Paddy-land Development Projects in Ayeyarwady Delta of Myanmar

အောက်မြန်မာ ပြည် စပါး စိုက် ပျိုး မှု ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက် ရေး စီမဲကိန်းများ နှင့် အနာဂတ် ။

သခွ တ် ေ ချ ာင်းနှင့် ဆက်စပ်ဒေသများ အတွက်
အနာဂတ် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက် ရေး လုပ်ငန်းများ။

နောက် ခံသမိုင်း ။

စပါးစီမံကိန်း (၁) နှင့် (၂)

ဆည် ေ မြာင်း ဦးစီးဌာနသည် ၁၉၇၇ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၀ ခုနှစ် များအတွင်း ကမ္ဘာ့ ဘဏ် ၏ အထောက်အပံ့ အကူအညီဖြင့်အောက်မြန်မာ ပြည် စပါး စိုက် ပျိုး မှု ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက် ရေး စီမံကိန်း ( Lower Burma Paddy-land Development Projects, Phase 1 and 2 ) စပါးစီမံကိန်း ပိုင်း ၁ နှင့် ၂ တို့ကို တည်ဆောက် ကောင်အထည်ဖေါ် ခဲ့ပါတယ်.။ ဧ ရာ ဝတီ မြစ် ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ တွင် အောက်ဘက် ပင်လယ်ရေငန်ပိုင်း နှင့် မြစ် ဝ ကျွန်း ပေါ် အလယ် ပိုင်း ဒေသများတွင် ကျွန်းပတ်တာများ ၊ရေနုတ် ေ မြ ာင်းမျ ား ၊ရေတံခါးများ တည်ဆောက် ခါ ၊ ဒေသအလိုက် စပါးစိုက် လယ် ေ မြများတွင်ရေမ ကြီးစေ ရေး၊ ပင်လ ယ် ရေငန် မဝင် ရေး စသည့် ေ မြ နိမ့် ပိုင်း ရေစီမံမှု အလုပ်များကိုလုပ် ဆောင်ခါ၊ စပါးစိုက် ပျိုးမှု ပိုမို ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင် ရေး အတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၊ စပါးစိုက်လယ် ေ မြ ဧကပေါ င်း ၂သိန်းခန့် အတွက် ယ နေ့တိုင် အကျိုးပြုလျက်ရှိ နေပါသည် ။

စပါးစီမံကိန်း (၃)

စပါးစီမံကိန်း များ၏အောင်မြင်မှု ရလဒ်များ အရ ၊ ကမ္ဘာ့စာနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ ( FAO )သည် ၁၉၈၂နှင့် ၁၉၈၃ ခုနှစ်များတွင် အောက်မြန်မာ ပြည် စပါး စိုက် ပျိုး မှု ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက် ရေး စီမဲကိန်း ( Lower Burma Paddy-land Development Projects, Phase 3 ) စပါးစီမံကိန်း အပိုင်း၃ ကိုပဏာမ စီမံချက်ရေး ဆွဲ ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းဒေသမှာ တွံ တေး၊ဒလ၊ ကော့မှူး ၊ကွမ်းခြံကုန်း မြို့ နယ် များ ပါဝင် သော ၊အဓီရေနုတ် နိုင်မည့် သခွတ် ေ ချာင်းဘေး ဝဲ /ယာ ဆက်စပ်နေ သောလယ် ေ မြများ ဖြစ်ခါ စု စုပေါင်း ဧရိယာ ဧကပေါင်း ၂ သိန်း နီးပါးခန့်အတွက် အကျိုးပြုနိုင်ရန် စီမံလျာထားခဲ့ပါသည် ။

အေ ကြာင်း အမျိုးမျိုးေ ကြာင့် နိုင်ငံတကာ အကူအညီ ဖြင့် မဆောင်ရွက် နိုင် ခဲ့ သော်လည်းဆည် ေ မြာင်းဦး စီးဌာန သည် မိမိအစီ အစဉ်ဖြ င့် နိုင် သရေွ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။

ရန်ကုန်တိုင်း ကွမ်းခြံကုန်း ၊ကော့မှူးမြို့ နယ် အတွင်း မှာ သခွတ် ေ ချာ င်း နဲ့ ဆ က် စပ်နေ တဲ့ဒေ သ ေ တွ အတွက် အဓိ က စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဆန် စပါး စိုက် ပျိုးထုတ်လုပ်ေ ရး အတွက် လိုအပ်တဲ့ရေစီမံ မှု လုပ်ငန်း မျိ ုးစံုကို ဆည် ေ မြ ာင်း ဦးစီး ဌာန ရေ အင်ဂျင် နီယာ ပညာ ရှင် ေ တွ ကခေတ်အဆက်ဆက် မှာ လုပ် ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ် ။

အထူးသဖြင့် စပါးစို က် လယ် ယာ ေ မြ ေ တွရေ မ ကြီးအောင်နဲ့ ၊ ပင်လယ်ရေငန် မဝင်အောင် ရေငန်တား တာတမံွေ တွ ကို ပထဦး စွာ, တည်ဆောက်ခဲ့ ကြတယ် ။လယ် ေ တွထဲမှာ ရေမ ကြီး အောင် ၊ရေထုတ် ၊ရေ နုတ်ကောင်းအောင်၊ ရေနုတ် ေ မြာ င်းေ တွ ဖေါက် ခဲ့ ကြ တယ် ။နောင်မှာရေ ေ မြာ င်း ေ တွ ထဲမှာရေချိ ု ပါ ထိန်းသိမ်း သို ေ လှာင် ထား နို င် ရအောင် ပင်လယ် ဒီရေ အတက် အကျ အား ကို အသုံး ချပြီး ဒီဇယ်ဆီ၊ လျှပ် စစ် ပါဝါ ွေတွ မသုံး ရတဲ့ ရေထုတ် ၊ ရေ သွ င်း ၊ရေ ထိန်း ထားနိုင်မဲ့၊ ဘက် စုံ သုံးရေ တံခါး ကြီး ေ တွကို တီထွင် ကြံဆပုံစံထုတ် တည်ဆောက် တပ်ဆင် ခဲ့ကြပါတယ် ။ နိုင်ငံတကာမှာ သွားလာ လည်ပတ် လေ့လာ သိရှိရ လောက် ပုံစံတူရေတံခါး ဒီ ဇိုင်းများ မေ တွ့ မိပါ ။

ပင် လယ်ရေင န် အတက်အကျ ရှိ နေတဲ့ ပင်လယ် ကမ်း ရိုး တန်းနဲ့ သခွတ် ေ ချာင်း ကြားမှာ ရှိတဲ့ မု တ် ကျွန်း ပတ်လည် မှာ ပင်လယ် ေ ရငန် တာ း ဘို ့ ေ ရှးအခါက မုတ် ကျွန်းတာ ကို တည်ဆောက် ခဲ့ တယ် ။


နောင်မှာ သခွတ် ေ ချာင်း နဲ့ ကော့ မှူး ကွမ်း ခြံ ကုန်း ဆက်သွယ် ရေး ကားလမ်း ကြ ား မှာ ရှိတဲ့ စပါး စိုက် လယ်မြေ ေွတွ အတွက်ရေထုတ် ရေထိန်းရေ ေမြာင်း ကွန် ယ က် စနစ် မျာ း နှင့်အတူသင့် ေ လျာ် ရာ ရေ နုတ် ေ မြာ င်း များထိပ် တွင်ရေနုတ် ေ၇ထိန်းရေသွင်းရေ တံ ခါး များကို ဆက်လက် တည်ဆောက် ခဲ့ ကြ ပါ တယ် ။

တိုင်းနိုင်ငံကြီး ငြိမ်းအေးနေစဉ် ၊ပြည်ပ အဆဉ်အသွယ် အကူ ညီများပြနိလည်ဝင်လာချိန် ၊ နိုင်ငံ တကာ ပညာရှင်များ စတင် ဝင် လာချိန် အစော ပိုင်းကာလ၊ ဒီမိုကရေစီ လမ်းစဉ်သို့ စတင် ဦး လှည့်နေချိန် မှာ နယ်သာလန် နိုင်ငံ အင်ဂျင် နီယာ ေ တွကို စပါးစီမံကိန်း (၃) ဒေသ ကတ ည် ဆောက်ပြီး ကွမ်းခြံကုန်းရေတံခါး။ ကို ကျွန်တော် လိုက်ပြခဲ့ ဘူးတယ် ။

နဘ်သာလန်ကမြစ်ဝကျွန်းပေါ် ရေပညာရှင် အင်ဂျင်နီယာတွေကို ရန်ကုန်မှ ပုသိမ် ၊ ပုသိမ်မှဖျာပုံ ၊ ဖျာပုံမှ ကွမ်းခြံကုန်းကော့မှူးကိုဖြတ်ခါ ရန် ကုန် ပြန် နိုင်မည့် တစ်၇က်တာ ခရီး စဉ် ကို ကျွန်တော်ဆွဲပြီး စီစဉ် ခေါ် သွား ခဲ့တယ် ။ လမ်းတစ် ေ လျာက် မှာ တွေ့ရတဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် အလုပ်တွေပြသွားတယ်။ .ညောင်တုန်း ကျွန်းက ဆည် ေ မြာင်း အလုပ်တွေရှင်း ပြခဲ့တယ် ။.လမ်းမှာ ဖျာ ပုံ မှာခေတ္တတစ်ထောက် နား စဉ် မှာ စပါးစီမံကိန်း( ၃) အကြောင်းကို ကျွ န် တော် ရှင်းပြ ခဲ့ တယ်. ။ အပြန် လမ်း မှာ ကွမ်းခြံကုန်းရေတံ ခါး ကိုဆင်း ပြခဲ့တယ် . ။ စို က်ပျိုး ရေး ခရိုင် မနေဂျာ ဦး အောင်ဆန်း နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ၂ဦး တို င် ပင်ပြီး ကော့မှူးဘက်ကရေ နက်ကွင်း ေတွ ၊( သူ့ ဆောင်းပါးအရဒယ်အိုး ကြီး ၄ လုံး) ရေနက် ကွင်း ေ တွ ထဲက ရေ ေ တွ လျော့သွား အောင် ၊ တိုး မြစ် ဘက် ကို ပင်မမြောင်း ကြီး တစ်ခု ဖေါက် ခဲ့ကြတယ် ။နောင် မှာ ေ မြာင်းထိပ် မှာ ေ၇သွင်း ရေထုတ်ရေ ချို ထိန်း နိုင်တဲ့ ကွမ်းခြံကုန်း ရေတံခါးကြီးကို ဆ ည် ေ မြာင်းက ဆက်လက် တည် ဆောက် ခဲ့ကြပါတယ်။ ။

သခွ တ် ေ ချ ာင်းနှင့် ဆက်စပ်ဒေသများ အတွက်
အနာဂတ် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက် ရေး လုပ်ငန်းများ။

သခွတ် ေ ချာင်းမှာယ နေ့ ထိ တိုင် မူလ အ တိုင်း ေ ချာင်း ထိပ်၂ ဖက်မှာ ပွ င့် မြဲ ပွင့် နေသဖြ င့် ပင်လယ်ရေငန်နှင့် နုန်းများ ဝင် ထွ က်နေမြဲ ဖြ စ်ရာ ၊ေ ချာင်းဘေးဝဲ ယာရှိ ဆက်စပ် လယ် ေ မြ များ မှာ စပါး အထွက် နှုန်းကို သိသိသာသာ ထိခိုက်စေ ပါ တယ် ။

သို့ ဖြစ်ပါ၍ စပါးစီမံကိန်း (၃) ဒေသ ကြီး တစ်ခုလုံးကောင်းစွာ အကျိုး ဖြစ်ထွန်း နိုင်ရေးအတွက် ၊ကွင်းတစ်ခု လုံးအတွက် အဓိက မူလ သဘာဝရေနုတ် ေ ချာ င်း ကြီးဖြစ်နေ သော သခွတ် ေ ချာင်း ကို ပြန်လည် အသုံး ချခါ ၊ ရန် ကုန် မြစ်မှ အဝင်တွင် ေ ချာင်းမ ကောသေးသည့် သခွ တ် ေ ချာ င်း ၏ သင့် ေ လျာ် ရာနေရာ တွင်ရေငန် နှင့် နုန်း တားနိုင်မည့် အပြင်၊ ရန် ကုန် မြစ် ထဲသို့ရေ ထုတ် မည့် ပင် မရေထုတ် ၊ရေ ထိန်းရေတံခါး ကြီး ကို ၄င်း ၊တိုး မြစ် သို့ အထွက်တွင် ေချာင်းမ ကောသေးသည့် ေ ရှး ယခင်က ပုသိမ် ေ ချာင်း ခေါ် သခွတ် ေ ချာင်း ထိပ် သင့် ေ လျာ် ရာနေ ရာတွင် တိုးမြစ်သို့ ရေထုတ် နိုင် ပြီး တိုးမြစ်မှရေ ချို များ ပြန်သွင်းခါရေ ချိုသိုှေလှာင် နိုင်မည့် ပင်မ ရေထုတ်၊ ရေသွင်း၊ ရေထိန်းနိုင် မည့်ရေတံခါး ကြီး ကို၄င်း၊ စီမံ တည်ဆောက် ခါ လက်ရှိ ဖြစ်တည်နေသော သခွတ် ေ ချာင်းခေါ် ဝါးဘလောက် သောက် ေ ချာင်းခေါ် ပါတော်မူ ေ ချ ာ င်း အား နိုင်ငံအနာ ဂတ် တွင် ဆန်စပါး ရိက္ခာ တိုးတက် ထုတ်လုပ် နိုင် ရေး၊ နိုင်ငံဖွံ့ရေး တို့ အတွက် ပြန် လည် အသုံးချ ဆောင် ရွက် နိုင်ပါ ေ ကြာင်း အကြံ ပြု တင်ပြ လိုက်ပါသည်။

အနာဂတ် ပင်လယ်ရေပြင် မြင့်တက် လာမှု အတွက်
ကြိုတင်ဆောင် ရွက် ရန် နည်းလမ်း။

To Mitigate Sea Level Rise Impact အနာဂတ် ပင်လယ်ရေပြင် မြင့်တက် လာမှု အတွက် ကြိုတင်ဆောင် ရွက် ရန် လိုအပ် ပါ က၊ နှစ်အလိုက်နှစ်တို နှစ် ရှည် အလိုက် တက်ရောက် လာနိုင် မည့် ပင် လယ်ရေ အ မြင့် ေ ပများအရ၊ မုတ် ကျွန်း အပါ အဝင် စပါးစီမံကိန်း (၃) ဒေသ ပတ်လည် တွင် တည်ဆောက် ထား ပြီး ဖြ စ် သော ရေငန် တား တမံများ ၏ အမြင့်ကို​ေ နာင် မြင့် တက် လာမည့် ပင် လယ် ရေ လွတ် အမြ င့် အတွက် လိုအပ်သလို ချိန်ဆ ၊တိုးမြှင့် တည်ဆောက် ခါ အနာဂတ် ပင်လယ် ရေတက်လာမှုကို အတိုင်းအတာ တစ်ခု အထိ ကာကွယ် နိုင် ပါသေး ေ ကြ ာင်း ဖြ ည့် စွက်ဖေါ် ပြ ပါသည် ။

Aye Myint
16 April 2022 / 2:00 am
( မြန်မာ့ သင်္ကြန် အခါသမယ)