မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ဖခင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း

၁ ။ သိမ်ဖြူကွင်းမှာ မိန့်ခွန်း လာပြောတဲ့ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ( )

၂ ။ ၁၉၄၄ မတ်လ ၁၃ ရက် နေ့ မင်္ဓလာဒုံ ဗိုလ်သင်တန်းဆင်းပွဲ့ မိန့်ခွန်း ။ YouTube video မှ ပြန်လည်ဖတ်ပြသည်ကို ကူ.ယူ ဖေါ်ပြပါသည်,

၃။ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ၏ နောက်ဆုံး မိန့်ခွန်း ။ ( )