မြန်မာသံစဉ် ရေဒီယို သီချင်းများ စုစည်းမှု

၁။ ဓညဝတီ ခင်မောင်သန်း ။ ဥယျာဉ် မှူး ပန်းမခူးရဘူးလား – ၁၃ ပုဒ် ။

၂ ။ ရဲမြင့်ဝင်း ။ အချစ်ဆူးလေး နုတ် ပေးပါ – ၁၄ ပုဒ်

၃။ ကိုတင်အောင်သန်း။ မောင့်ငယ် ကျွမ်းကို တမ်းတမိသည် – ၁၇ ပုဒ် ။

၄။ ဒေါ်မေစီ ။ ရွှေကြာပန်း – ၉ ပုဒ် ။

၅။ ရီရီခင် ။ ရွှေ မိုး ငွေမျုး – ၁၁ ပုဒ်

၆။ သင်းသင်းမြတ် ။ နှင်းသက် ဆယ်ပြန် ကြင် ရလွန်း ။ ၁၃ ပုဒ် ။

၇။ ခင်မောင်ကြည် – စဉ်းစားပြီးမှ ခေါင်းငြိမ့်ပါ ။ ၇ ပုဒ် ။