မြန်မာရုပ်ရှင် ကားဟောင်း ကားကောင်းများ ။ ဝင်းဦး နှစ်ယောက်ထဲနေချင်တယ် ( ဝင်းဦး၊တင်တင်မူ )