ဗုဒ္ဓ ဓမ္ဗတေးများ ၊ လယ်တီဆရာ တော် ဘုရားကြီး ရေးစပ် သော နိဗ္ဗိန္ဓ တေးထပ်။

https://www.facebook.com/naing.lin.9404/videos/393192100822884/