ခေတ်ဟောင်းက အောင်မြင် ကျော်ကြားခဲ့သော အနုပညာရှင်များ ။ ဒေါ် မေရှင်