တောင် တော် ရွှေပုပ္ပါး ။ သုမောင်

youtube.com/watch

အဖေကဆို ၊ သားက ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့

တောင် ေတာ် ရွှေပုပ္ပါး သီချင်း ။

ဆက်စပ် တောင်တော် ရွှေပုပ္ပါးသီချင်းများ