ဘာသာရေး သာသနာရေး ဓမ္မ တေးများ – ၂ (ခ) (က)သံသရာ ခရီးသည် နှင့် ဓမ္မ တေးများ ။

၁ ။ ငါသည် မုချ သေရမည် ။( ရေး – စိန် မွတ္တား )

၂။ သံသရာ ခရီးသည် ( မာမာအေး )

၃။ ဒိဌေ ဒိဠ မန္တာန် ( ရေး – ဆို ၊ အိ န္ဒာ ဆွေ )

၄။ တေးဘုမ္မာ ရှင်းတမ်း ( ဆို – မောင်မောင်ကြီး၊တငိတင်မြ၊မာမာအေး )

https://youtu.be/CFywF3nCXU8

၅။ သံဝေဂ နိဗိန္ဒ တေးထပ် ( ဆို – ရီရီ သန့် )

https://youtu.be/6LvC45gPLzY

၆။ ဘဝ သံသရာ ( ဆို – ဦးသုခ )