နိုင်မြန်မာ ရဲ့ ကမ္ဘာ မကြေဘူး

www.facebook.com/573223149/posts/pfbid0UM7TyhM8pq3weACixF9fGhqjZJDadYYsLgUa7ZjeLYnp4eyMYkzYD9kkQ3cSad7El/

https://youtu.be/UXjSqA8v24s

၁၉၈၈ အရေးအခင်း က ထွက် ပေါ် ခဲ့ တဲ့ သီချင်း ၊

နိုင်မြန်မာ ရဲ့ ကမ္ဘာ မကြေဘူး