၂၀၁၁ ခုနှစ် အသက် ၈၅ နှစ် အရွယ် ဆရာကြီး ဦးအောင်သင်း ၏ စာပေဟော ပြော ပွဲ့ – ကိုယ်ကျင့်ရင် ပညာ

youtube.com/watch

၂၀၁၁ ခုနှစ် အသက် ၈၅ နှစ် အရွယ်

ဆရာကြီး ဦးအောင်သင်း ၏

စာပေဟော ပြော ပွဲ့

ကိုယ်ကျင့်ရင် ပညာ

သူ့ဘဝ နောက်ခံ ဇာတ် ကြောင်း တွေနဲ့

သမိုင်းထဲက သင်ခန်းစာယူစရာတွေ

ပြောပြ သွန်သင် ပြသ သွားခဲ့သူ

ဆရာကြီး ။