ဆရာ ကြီး ဦး အောင်သင်းရဲ့ ဘဝအတွေ့အကြံု စာပေ ဟောပြောပွဲ- လူငယ် နှင့် ပညာ

youtube.com/watch

ဆရာ ကြီး ဦး အောင်သင်းရဲ့ ဘဝအတွေ့အကြံု စာပေ ဟောပြောပွဲ

လူငယ် နှင့် ပညာ

လွန်ခဲ့ဿာ ၁ နှစ်က ကြည့်ရှုသူ ၂၆၂,၇၃၈ ဦးထိ ရှိခဲ့တဲ့

ဆရာ ကြီး ဦး အောင်သင်းရဲ့ စာပေဟော ပြောပွဲ