ဗျိတိန်သမိုင်းမှာ သက်တော်ရှည် အဲလစ်ဇဘက် ဘုရင်မကြီး

youtube.com/watch