မိုးရွာတိုင်း ရေကြီးနေတတ်တဲ့ ရန်ကုန်

www.facebook.com/573223149/posts/pfbid02bMD9mUVTrMKQ5yGTMdsUHEx67tRSqginvFNTKncLQsXJajGEFGSaQJK3ihBrPDnyl/

Mizzima Dialogue TV Show

မိုးရွာတိုင်း ရေ ကြီးနေတတ်တဲ့ ရန်ကုန်။

၂၀၁၇ ခုနှစ် မှာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့စကားဝိုင်း ။

၂၀၁၇ ခုနှစ်က ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ စကားဝိုင်း ။ ( အပိုင်း ၁)