ရန်ကုန် မြို့ ယခင် လမ်း များ ၏ ယခု အခေါ် လမ်း အမည်များ ။

မနေ့က ရန်ကုန်လမ်းအမည်တွေ မေးတာ တွေ့မိလို့

ရှာရတာလေး

Credit သက္က မိုးညို Facebook post / 7/8 2022