ဝါးဘလောက်သောက်မြစ် နှင့် မြစ် ကောများ

ဝါးဘလောက်သောက်မြစ် နှင့် မြစ် ကောများ

မြန်မာပြည် အောက်ပိုင်း

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် တိမ်ကော ပျောက်ကွယ် သွားသော မြစ်တစင်းနှင့်

အခြား မြစ်များ အကြောင်း။