တယော ဦးတင်ရီ ရဲ့ လက်ရာ မြန်မာသံစဉ်တယော လက်သံများ Great Myanmar Violinist U Tin Yi : His Remarkable Works in His Own Voice and His Art of Violin Tunes

m.youtube.com/watch

တယောသမားတီးတဲ့ ရွှေအိုးစည်

တယောဦးတင်ရီရဲ့ တယောလက်သံများ စုစည်းမှု

တယော ဦးတင်ရီ ရဲ့ လက်ရာ မြန်မာသံစဉ်တယော လက်သံများ Great Myanmar Violinist U Tin Yi : His Remarkablw Works in His Own Voice and His Art of Violin Works