စန္ဒယားအောင်ဝင်း နဲ့ အဆိုရှင် ဆောင်းနတ် မယ် တို့ ရဲ့ “ မလေးလက်ခတ်သံ “

youtube.com/watch

“မလေးလက်ခတ်သံ”

စန္ဒယားအောင်ဝင်း နဲ့ အဆိုရှင် ဆောင်းနတ် မယ်