စန္ဒယားအောင်ဝင်း နဲ့ အဆိုရှင် ဆောင်းနတ် မယ် တို့ ရဲ့ “ မလေးလက်ခတ်သံ “

www.facebook.com/573223149/posts/10159720532153150/

စန္ဒယားအောင်ဝင်း နဲ့ အဆိုရှင် ဆောင်းနတ် မယ် တို့ ရဲ့ “ မလေးလက်ခတ်သံ “