ဆရာကြီးဦးသုခ အမှတ်တရ ။ မြန်မာ့ ရိုးရာ ဂီတ အနုပညာ အကြောင်း ဟောပြောချက် ။ “ ဇေ ယတု သဗ္ဗမဂ္ဂလံ ရှင်းတမ်း “ All about Myanmar Traditional Music by U Thu Kha

youtube.com/watch

ဆရာကြီးဦးသုခ အမှတ်တရ ။

မြန်မာ့ ရိုးရာ ဂီတအကြောင်း ဟောပြောချက်

“ ဇေ ယတု သဗ္ဗမဂ္ဂလံ ရှင်းတမ်း “