ဘဝသံသရာ သီချင်း။ A Song depicting Cycle of Life

youtube.com/watch

မန္ထလေးဦးဘသိန်းနှင့် ဆရာကြီး ဦးသုခတို့ ရေးစပ် သီဆို ခဲ့သည့် ဘဝသံသရာ သီချင်း