ပါတော်မူချောင်း သို့မဟုတ် မြန်မာ့မြေပေါ်က ပျောက်ဆုံး သွားတော့မယ့် မြစ်တစ်စင်း

ပါတော်မူချောင်း သို့မဟုတ် မြန်မာ့မြေပေါ်က ပျောက်ဆုံး သွားတော့မယ့် မြစ်တစ်စင်း

BBC NEWS, Myanmar
11/4/2022

အောက်ပါ Link ayemyint.blog တွင်ဖတ်ရှု လေ့လာနိုင် ကြပါသည်