ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း က အ ေ ထွ ေ ထွ ဗဟုသုတ ရှာေ ဖွနေ ကြသူများ ။

မှတ်ဖွယ် မှတ်ရာ

စာပဒေသာ။ ( ၄၄ )

အင်တာနက်လိုင်းပေါ် မှာ ၊

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း က အ ေ ထွ ေ ထွ ဗဟုသုတ ရှာေ ဖွနေ ကြသူများ ။

နှင့် မှတ်ဖွယ် မှတ်ရာ စာပဒေသာ များ ။

၂၁ ရာစု ရဲ့ ဒီနေ့ ခေတ်ကြီးက အင်တာနက် လိုင်း ပေါ်မှာ ဗဟုသုတရှာ ေ ဖွ သူေ တွ ကမ္ဘာအနှံ့ အများအပြားမှာရှိ နေ ကြ ပါတယ် ။

လက်ငင်းလက် လက် ေ တွ့ ၊ ကိုယ်ေ တွ့ သက်သေ တစ်ခု ပြ ပါမယ် ။

ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် အဖိုး ကြီး ပင်လျင် အင်တာနက် ကိုအသံုးချ ပြီး Lifelong Learning ဆိုကြတဲ့အတိုင်း၊ အင်တာနက်ပေါ် မှာနေ့စဉ်စာ ရေးစာဖတ်တာွေတွ လုပ်နေဖြစ် ၊ လုပ်နေ တတ် ပါတယ်။

RIT မိတ် ေဆွ ေရအင်ဂျင်နီယာ ရေးဆရာ ဦး ေ ကျာ် ဦး ကစာ ေ တွ မနားတမ်းရေး နေ ၊ စာ အုပ်

ေ တွ ထုတ်နေရုံ နဲ့ အားမရသေးဘဲ ၊ အင်တာနက် ဝ က် ဆိုက် ထောင်ပြီးလဲစာ ေ တွရေး နေခဲ့ တယ် ။ သူဘတ် ရှုလေ့လာွေ့တွ့ကြံုသိရှိ ထားတဲ့ ရာသီ ဥတုေ ပြာင်း လဲမှု နဲ့ရေအာမခံမှု Climate Change and Water Securityရေအရေး၊ရေရေးရာ၊ရေကိစ္စ ဗဟုသုတွေ ကို သူ့ရဲ့ လူမှု ကွန်ယက်ဖေ့ စ ဘွတ်ပေါ်မှာသာမက ၊ သူ့ ဝက် ဆိုက် kyawoo.com ပေါ်မှာလဲ သူ့စာဖတ် ပရိသတ်မိတ် ေ ဆွ ေ တွ အတွက်ရေအရေး ၊ ရေရေးရာ ၊ရေ ကိ စ္စ တွေကို ရေးတင်ခါ ဗဟု သုတတွေ မနားတမ်း ဖြန်ဝေနေပါတယ် .။

သူ့ လောက် အသိ မကြွ ယ်သော် လဲ ၊ သူ့ကိုအားကျပြီး သူ့လိုလိုက်လုပ်ဘို့ ဝက် ဆိုက် တင်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း က မြန်မာစာဖတ်သူ ေ တွ အတွက် မိမိ ဗဟုသုတေ တွ ၊ ဖတ်မှတ်ထားတာေ တွ ကို ဝေ မျှ နိုင်ဘို့ ကျွ န် တော် ကြိုးစားခဲ့တယ် ။ ဝက် ဆိုက် တင်ဘို့ အတွ က် wordpress.com မှာ ေငွကုန်ခံ ခါ လစဉ် ေ ကြး ေ ငွ ပေး ဝယ်ပြီးဦးေ ကျာ် ဦး ထံမှ အခါ အားေ လျာ် စွာမေ း မြ န်း သင်တန်းတက်ခါ website တင်ဘို့ လု ပ်ခဲ့တယ် ။ ဝါသနာပါတာလဲပါတယ် ။

အချိန် ၃ လ ေ ကျာ် ခန့် ကြာ ခဲ့ရတယ် ။ေ

ခုတော့ အတိုင်းအတာတစ်ခု ထိအောင်မြင် လာပါတယ် ။ဦးကေ ျာ်ဦး ေ ကျး ဇူး ေ ကြင့်ပါ။

မှတ်ဖွယ် မှတ်ရာ စာပဒေသာ နာမည် နဲ့ General Knowledges and Water Resources Management in Myanmar ဆိုပြီး ဝက်ဆိုက် မှာတင်ထားတဲ့ ဗဟုသုတ ဖြစ်ဖွယ်ရာ ဆောင်းပါး အလိုက် စာဖတ် သူ ဦးရေကိုပါ မြင်နေရပါ ပြီ ။

ကျွန် တော့် website ayemyint.com ကြည့်ကြ တဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ေ တွ ကစာဖတ်ပရိသတ် ေ တွ ကို မြင်နေရပါပြီ. WordPress .com က လုပ် ပေး တဲ့ အချက်အလက် တွေ အရ တစ်လအတွင်း မိမိ ဝက် ဆိုက် နှိပ် ကြည့် ကြ သူွေ တွ စာ ရင်းကိုလဲ ေ တွ့ လာ ရပါတယ် ။

ဝမ်းနည်းစဖွယ် က တစ်ကမ္ဘာလံုး ဝက် ဆို က် ကြည့် သူ အားလံုး ရဲ့ ၉၀ ရာနှုန်းေကျာ် က နိုင်ငံတကာက မြန်မာ စာဖတ် ပရိသတ်ေ တွဖြစ်နေ ပြီး ၊ ၂ ရာနှုန်းခန့်သာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း က စိတ်ဝင်စားသူ အနည်းငယ် မျှသာ ဖြစ်နေ တာ ကိုေ့ တွ ့နေ ရ ခြင်း ပါ ဘဲ ခင်ဗျား ။

အေး မြင့် (ညောင်တုန်း )

၁/၄/၂၀၂၂