ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသတွင် ခေတ်အဆက်ဆက် ဆောင် ရွက် ခဲ့သောခေတ် အလိုက် ဆောင် ရွက်ခဲ့သည့် အဓိက ရေစီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းများ ( အချုပ် ) /